Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

Pride of Poland w Janowie Podlaskim

14 sierpnia 2012

logoW polskiej tradycji wyj?tkowe miejsce zajmuj? konie. Wspania?y rumak zawsze by? nieod??cznym kompanem husarza, awanturniczego szlachcica-sarmaty i arystokraty. Przy pa?acach i dworach powstawa?y wi?c stajnie, w kt髍ych hodowano konie najbardziej szlachetnych ras. Najstarsz? stadnin? na ziemiach polskich jest za?o?ona tu? po kongresie wiede?skim w 1817 roku stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim, a w?a?ciwie w pobli?u Janowa, w miejscowo?ci Wygoda. S?ynny na ca?ym ?wiecie o?rodek zajmuje ??czn? powierzchni? 2500 hektar體, stajnie znajduj? si? w zabytkowych, klasycystycznych budynkach.

Przez niemal dwa stulecia o?rodek sta? si? znany na ca?ym ?wiecie i mimo dramatycznych wydarze? wojennych, kt髍e dziesi?tkowa?y hodowl?, Jan體 za ka?dym si? podnosi? i zdoby? uznanie najlepszych hodowc體. Dzi? miejscowe araby uchodz? za jedne z najpi?kniejszych, zdobywaj? presti?owe nagrody w Polsce, Europie i na ca?ym ?wiecie, a na organizowane co roku aukcje przybywaj? nawet mi?o?nicy tych szlachetnych koni z samego P?wyspu Arabskiego.

W tym roku w dniach 10-14 sierpnia, ju? po raz 43. odby?y si? w Janowie Podlaskim Dni Konia Arabskiego pod honorowym patronatem prezydenta RP. Podczas uroczysto?ci odby? si? pokaz najpi?kniejszych arab體 z polskich stadnin oraz aukcja, kt髍a przyci?ga najbogatszych hodowc體 z ca?ego ?wiata. Tym razem do licytacji wystawiono 28 klaczy, a najwi?kszymi gwiazdami by?y gniada Ejrene oraz siwa Etnologia. Pierwsz? za 475 tysi?cy euro zakupi? hodowca ze Zjednoczonych Emirat體 Arabskich. Etnologi? za oko?o 400 tysi?cy euro kupi?a Shirley Watts, ?ona perkusisty zespo?u The Rolling Stones, sta?a bywalczyni wystawy.

Tym samym obie klacze wpisa?y si? na list? najdro?szych koni z Janowa. Absolutn? rekordzistk? jest klacz Kwestura sprzedana w 2008 roku za 1 mln 125 tysi?cy euro, tu? za ni? plasuj? si? Pinta sprzedana w 2009 roku za p? miliona euro oraz Piacenza, kt髍a w zesz?ym roku, podobnie jak Ejrene, zlicytowana zosta?a za 475 tysi?cy euro.

Zdumiewaj?co wysokie ceny arab體 wbrew pozorom nie s? jednak przesad?, co zgodnie potwierdz? wszyscy zapaleni mi?o?nicy tej rasy. Szlachetna g?owa, pi?kna sylwetka, gracja, z jak? ka?dy arab si? porusza i wreszcie niezwyk?y temperament i niesamowita wytrzyma?o?? sprawiaj?, ?e konie czystej krwi arabskiej ?mia?o mo?na uzna? za jedno z najdoskonalszych dzie? sztuki stworzonych przez natur?.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com