Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

04 września 2011

Majstersztyk firmy ThyssenKrupp Marine Systems AG wychodzi naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wybrednych i wymagaj?cych klientów. Jacht Tatoosh zosta? tak zaprojektowany, aby 20 szcz??liwców mog?o komfortowo korzysta? z jego dobrodziejstw na powierzchni 92 m. Ogl?daj?c ten zjawiskowy statek ?atwo wyci?gn?? wnioski, i? rejs nim warty jest ka?dych pieni?dzy, gdy? cena obejmuje nie tylko królewskie warunki bytowe, doborowe towarzystwo, ale tak?e - w wyniku nielicznego grona kompanów podró?y – prywatno?? i intymno??.

 

 

Jacht Tatoosh, podobnie jak chocia?by zaprojektowany w tym roku jacht Tropical Island Paradise, mo?e ?mia?o pochwali? si? swoimi kosztownie wyposa?onymi wn?trzami. Pi?kne pokoje, jadalnie, salony czy ?azienki, cho? urz?dzone s? w stylu przypominaj?cym domowe zacisze, dos?ownie emanuj? dostatkiem.

 

 

Wytworny jacht Tatoosh oferuje równie? sal? kinow?, salon SPA, basen z mo?liwo?ci? zmiany jego g??boko?ci poprzez regulacj? pod?o?a, motorówk?, ?aglówk?, urz?dzenia s?u??ce do transportu ?mig?owców czy l?dowisko dla helikopterów.

 

 

W b??dzie znalaz? si? ten, kto my?la?, ?e przez do?? wygórowane ceny producenci jachtu Tatoosh nie znajd? swojej niszy na rynku i ch?tnych odby? niezapomniany rejs, bo dlaczego, ?yj?c w otoczeniu najdro?szych dobrodziejstw tego ?wiata na co dzie?, mieliby?my z nich rezygnowa? podczas wypoczynku?

 

 

 

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com