Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

17 września 2011

Jacht Pelorus mo?e przede wszystkim pochwali? si? pi?knym i niezwykle dystyngowanym wygl?dem. Ta niesamowita i wyró?niaj?ca si? prezencja czyni go prawdziwym d?entelmenem w?ród jachtów. Nie bez kozery Pelorus umiejscowi? si? w czo?ówce wielu nieoficjalnych rankingów najbardziej stylowych ?odzi.

 

Aby w pe?ni zabezpieczy? sprawny przebieg rejsu i obs?ug? maksymalnie 22 go?ci, zatrudniono 42-osobow? za?og?. Pewne jest wi?c, ?e klienci mog? mie? spokojn? g?ow? w kwestii odpowiedniego zapewnienia im komfortowego wypoczynku.

Pelorus zosta? zbudowany w 2003 roku przez grup? Lürssen Yachts, jednak udoskonalany, dodatkowo wyposa?any i dopieszczany by? jeszcze do 2007 roku.

W swojej ofercie „olbrzym” dysponuje dwoma l?dowiskami przeznaczonymi dla helikopterów, gigantycznym basenem, jacuzzi, a tak?e wszelkim sprz?tem umo?liwiaj?cym uprawianie sportów wodnych.

 

 

 

To, co ?wiadczy o najwy?szym standardzie i luksusie jakim kusi Pelorus, to fakt, i? za ochron? tego cacka wartego 130 milionów dolarów odpowiada emerytowany personel si? specjalnych Wielkiej Brytanii…Có?, chyba nikogo to ju? nie zaskakuje, ?e u Romana Abramowicza nawet ochrona musi by? z najwy?szej pó?ki. Sam nasuwa si? pewien ?arcik oddaj?cy „ci??ki” los moskiewskich krezusów – wino pij? stare, ser jem z ple?ni?, samochód mam bez dachu...

 

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com