Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

Eclipse - najdro?szy jacht na ?wiecie

20 maja 2011

luksusowy jachtDla jednych s? pasj?, dla innych ca?ym ?yciem. Ale tylko niewielu sta? na najdro?sze jachty. Skupmy si? na jednym z najdro?szych jachtw na ?wiecie Eclipse. Jego cena osi?ga do 1,2 miliardy dolarw!!! Niewyobra?alne! W posiadaniu tego cuda jest rosyjski multimilioner Roman Abramowicz.

W Eclipse znajdziemy dwa l?dowiska na helikoptery, 24 kabiny dla go?ci, kilka jacuzzi oraz 2 baseny, z ktrych jeden, po wypompowaniu wody staj si? parkietem tanecznym. G?owna sypialnia Eclipse pokryta jest chowanym dachem, dzi?ki czemu mo?na spa? pod go?ym niebem. Ten gigant ma 169 m d?ugo?ci, a do jego obs?ugi potrzeba 70 cz?onkw za?ogi!

Jacht ten powsta? w Niemczech, a dok?adniej w Hamburgu, wg projektu Terence Disdale Design. Obecnie jest najwi?kszym prywatnym jachtem na ?wiecie, jest wi?kszy, ni? s?ynny Jacht Dubai, ktry nale?y do w?adcy Dubaju Szejka Mohammeda.

Jacht ten jest nie tylko ogromny i niewyobra?alnie pi?kny, jest te? wyposa?one w najnowsze systemy bezpiecze?stwa, m.in. w system wykrywania w?amania i system obrony przeciwrakietowej oraz anty tarcza paparazzi. Co oznacza, ?e obiekt jest niemo?liwy do sfotografowania, a wszystko za spraw? sygna?w laserowych unieszkodliwia matryce rejestruj?ce w aparatach i kamerach wideo. Jednak nie wszystkie aparaty paparazzi zosta?y uszkodzone. Mo?emy znale?? z ?atwo?ci? zdj?cia Eclipse w sieci.

Eclipse zosta? wyprodukowany 12 czerwca 2009 roku. Abramowiczowi zosta? przekazany 9 grudnia 2010roku. Jego koszt prawie dwukrotnie przekroczy? planowany bud?et. Ale jak wida? by?o warto. To jednak nie jedyne cacko Romana Abramowicza, jego flota sk?ada si? w sumie z czterech jachtw: Eclipse; Pelorus; Sussurro i Luna.

Niejeden z nas pewnie marzy, aby mc chocia? zobaczy? jego wn?trze, ktre z pewno?ci? musi by? imponuj?ce.

jacht eclipse

luksus

luksusowey jacht

najdro?szy jacht ?wiata


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com