Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

Pole golfowe The Royal County Down - Irlandia.

24 lutego 2012

Golf od zawsze nale?a? do najbardziej ekskluzywnych sposobˇw aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Aby jeszcze bardziej uprzyjemni? sobie gr?, mo?na wybra? si? na jedno z najbardziej luksusowych miejsc przeznaczonych do tego typu rozrywki. Nale?y do nich mi?dzy innymi umiejscowiony w niezwyk?ej scenerii The Royal County Down, sk?adaj?cy si? z dwˇch, osiemnastodo?kowych pˇl.

á

Klub golfowy The Royal County Down Golf Club za?o?ony zosta? w roku 1899. Zlokalizowany w Newcastle, w pˇ?nocnej Irlandii, od dawna jest docelowym miejscem podrˇ?y bardziej zamo?nych fanˇw golfa. Zapieraj?ca dech w piersiach panorama gˇr Mourne i wybrze?a Dundrum Bay, w po??czeniu z wymagaj?cym sporych umiej?tno?ci umiejscowieniem do?kˇw (co ciekawe, w rankingu na najbardziej atrakcyjnie po?o?one do?ki golfowe, prowadzonego przez jedn? z bran?owych stron internetowych, znalaz?y si? a? dwa z Royal County Down), czyni ka?d? rozgrywk? niezapomnian? przygod?.

á

á

á

Dla osˇb, ktˇre uwielbiaj? relaksowa? si? posy?aj?c pi?eczk? jak najbli?ej trzepocz?cej na wietrze chor?giewki, Royal County Down b?dzie idealnym miejscem na odpoczynek. Te luksusowe pola goszcz? te? profesjonalnych zawodnikˇw, ale s? rˇwnie atrakcyjn? opcj? dla amatorˇw. Zw?aszcza, ?e w okolicy pola golfowego zlokalizowane s? luksusowe restauracje i hotele, w ktˇrych mo?na odpocz?? po d?ugiej, ale przyjemnej zabawie.

á

áZamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com