Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Sport i przygoda

Luksusowe sporty dla bogatych

sekcja Sport i przygoda

08 września 2011

O doskona?o?ci jachtu Ecstasea ?wiadczy chocia?by to, i? by? on jednym z okazw w godnej pozazdroszczenia kolekcji nale??cej do Romana Abramowicza, a przecie? rosyjski biznesmen bezwarunkowo interesuje si? wy??cznie tym, co najlepsze, najdro?sze i najbardziej presti?owe.

...
  Zamknij

04 września 2011

Majstersztyk firmy ThyssenKrupp Marine Systems AG wychodzi naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wybrednych i wymagaj?cych klientw. Jacht Tatoosh zosta? tak zaprojektowany, aby 20 szcz??liwcw mog?o komfortowo korzysta? z jego dobrodziejstw na powierzchni 92 m. Ogl?daj?c ten zjawiskowy statek ?atwo wyci?gn?? wnioski, i? rejs nim warty jest ka?dych pieni?dzy, gdy? cena obejmuje nie tylko krlewskie warunki bytowe, doborowe towarzystwo, ale tak?e - w wy...

  Zamknij
04 września 2011

Designerzy Studio Yacht Island Design tworz?c projekt tego p?ywaj?cego luksusu pu?cili niczym nieskr?powane wodze fantazji! Podziwiaj?c ich zamys? mo?na doj?? do wniosku, ?e za zadanie mieli stworzy? co? absolutnie zaskakuj?cego i tak sensacyjnego, ?eby wr?cz niedowierzanie ma...

  Zamknij
20 maja 2011

luksusowy jachtDla jednych s? pasj?, dla innych ca?ym ?yciem. Ale tylko niewielu sta? na najdro?sze jachty. Skupmy si? na jednym z najdro?szych jachtw na ?wiecie Eclipse. Jego cena osi?ga do 1,2 miliardy dolarw!!! Niewyobra?alne! W posiadaniu tego cuda jest rosyjski multimilioner Roman Abramow...

  Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com