Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

technologie

Video sponsorowane: Nowy ASUS Fonepad Note 6 i 7

25 marca 2014

Telefon, smartfon, a mo?e tablet? Czy wszystkie te urz?dzenia jednocze?nie? To chyba jedne z cz?stszych pyta?, które zadaj? sobie mi?o?nicy nowoczesnych technologii i wszelkich nowinek technicznych. Okazuje si? jednak, ?e wcale nie trzeba ju? wybiera?, poniewa? wszystkie najlepsze cechy tych trzech urz?dze? posiada nowoczesny i luksusowy ASUS Fonepad dost?pny w wersjach Note 6 oraz 7 w zbudowanym procesorem Intel. ?atwo si? domy?li?, ?e wspó?praca tych dwóch s?ynnych producentów mog?a zako?czy? si? tylko sukcesem.

 

Asus Fonepad, dzi?ki oszcz?dzaj?cemu energi? procesorowi Intel, jest przede wszystkim bardzo wydajny. Mo?na przez niego godzinami rozmawia? (nawet przez 28 godzin non-stop), s?ucha? na nim muzyki, surfowa? po sieci, bawi? si?, gra?, a jednocze?nie mie? ca?y czas ??czno?? ze swoimi bliskimi, przyjació?mi i znajomymi. Nie ma te? ?adnych przeciwwskaza?, by te czynno?ci wykonywa? jednocze?nie, bo urz?dzenie posiada 2 GB pami?ci RAM. Niezale?nie przy tym, co si? robi na Fonepadzie, zawsze ma si? w r?ku w pe?ni profesjonalne urz?dzenie. ASUS Fonepad jest szybki, umo?liwia pobieranie danych z pr?dko?ci? 42 Mbps, rewelacyjna jest równie? jako?? d?wi?ku, a wszystko dzi?ki dwóm przednim g?o?nikom. Urz?dzenia Fonepad od Asusa maj? Bluetooth, wbudowany czytnik kart Micro SD, aparat cyfrowy pozwalaj?cy robi? dobrej jako?ci zdj?cia i kr?ci? filmy, jak równie? i cyfrowy mikrofon, który jeszcze bardziej zwi?ksza mo?liwo?ci tego por?cznego gad?etu. Fonepad ?wietnie nadaje si? te? do ogl?dania filmów w jako?ci HD oraz do gier, równie? tych najnowszych, a grafika i d?wi?ki nie powinny rozczarowa? nawet koneserów. Niew?tpliw? zalet? Fonepada jest te? pami??, poniewa? urz?dzenie mo?na kupi? w wersjach 16GB oraz 32GB. Przy tym wszystkim a? trudno uwierzy?, ?e Fonepad jest tak lekki – model Note 6 wa?y zaledwie 210 gram, a wersja 7 – 330 gram.

 

To, co kryje si? pod obudow? to jednak jeszcze nie wszystko, bo wzrok przyci?ga równie? i samo opakowanie, kszta?t, kolor i design. Modele ASUS Fonepad dost?pne s? w kolorach bia?ym i czarnym, a ?ci?lej diamentowej bieli i szafirowej czerni, maj? du?e wy?wietlacze (odpowiednio po 6 i 7 cali) z dodatkowym pod?wietleniem LED. Wraz z urz?dzeniem dostaje si? równie? niezwykle funkcjonalny, zintegrowany rysik, który nie tylko przyda si? na co dzie? do robienia notatek (stworzono do nich nawet specjaln? aplikacj?) czy wygodnej obróbki zdj??, ale i pozwoli rozwin?? kreatywno??.

 

Asus Fonepad to w?a?ciwie urz?dzenia uniwersalne, które spodoba? si? mog? pod ka?d? szeroko?ci? geograficzn? i które doceni? mo?e ka?dy – od m?odego cz?owieka, który zawsze chce by? na czasie, po biznesmena, który ceni nowoczesno?? i profesjonalizm zamkni?te w pi?knej obudowie. Zapraszamy do obejrzenia materia?u promocyjnego ASUS Fonepad i oczywi?cie zakupu tego wyj?tkowego urz?dzenia.

 

Video sponsorowane przez Intel/Asus

wi?cej informacji kliknij w Link


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com