Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

technologie

Throwable Panoramic Ball Camera - Panorama sferyczna.

16 pa藕dziernika 2011

Niesamowity gad?et stworzony przez niemieckiego studenta Jonas Pfeil i czterech innych student體 z Technische Universitat w Berlinie to Throwable Panoramic Ball Camera. Fascynuj?cy gad?et to kula, kt髍a sama tworzy obraz panoramiczny. Jest to w zasadzie du?a pi?ka wyposa?ona w 36, 2-megapikselowe aparaty fotograficzne, kt髍e wszystkie razem tworz? pe?n? panoram?.

Wyrzucona do g髍y pi?ka przy najwy?szym punkcie traci swoj? pr?dko?? i robi w體czas serie zdj??. Uzyskuje si? obraz panoramiczny, kt髍e nast?pnie mo?e by? przes?any do komputera. Uzyskuje si? bardzo szeroki k?t obrazu, kt髍y jest bardziej zbli?ony do ludzkiego pola widzenia ni? zwyk?e zdj?cia.

Pe?n? panoram? mo?emy oczywi?cie stworzy? za pomoc? dobrego aparatu i statywu. W ten spos骲 trudno jednak uzyska? pe?n? panoram? sferyczn? a fotografowane przedmioty musia?y by by? nieruchome. Niestety uzyskanie takiego zdj?cia zajmuje du?o czasu i umiej?tno?ci obs?ugi program體 do obr骲ki zdj?? a poruszaj?ce obiekty mog? powodowa? zak?骳enia. Nie zrobimy tak?e serii zdj?? w tym samym czasie i we wszystkich kierunkach np. w d?.

Obraz stworzony przez Throwable Panoramic Ball Camera daje nam bardzo realn? sferyczn? panoram?, kt髍a sprawia wra?enie tak, jakby?my tam byli.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com