Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

technologie

Sprz?t audio

03 lipca 2012

DSI Entertainment System to firma, ktra specjalizuje si? w wysokiej jako?ci sprz?cie audio-wideo do zastosowania domowego i komercyjnego. Oto gar?? informacji o ofercie tego, stosunkowo ma?o znanego na terenie naszego kraju, ameryka?skiego producenta, ktry dzi?ki ofercie skierowanej indywidualnie do potrzeb klienta, cieszy si? olbrzymim presti?em.

 

03 lutego 2012

Nie bez powodu mawia si?, ?e muzyka ?agodzi obyczaje i ??czy pokolenia. Przy tym wszystkim mo?e towarzyszy? cz?owiekowi w ka?dej chwili w pracy, w domu i nawet w podr?y. ?eby jak najlepiej dogodzi? wszystkim mi?o?nikom muzyki, producenci elektronicznego sprz?tu wypuszczaj? na rynek coraz bardziej wyrafinowane modele sprz?tu graj?cego. Dzi?ki nowoczesnym technologiom d?wi?ki jeszcze nigdy nie by?y tak czyste, pe?ne wyrazu i dynamiki.

 
20 stycznia 2012

Je?eli s?uchaj?c muzyki lub ogl?daj?c film, chcemy, aby d?wi?k wydobywaj?cy si? z g?o?nikw by? mo?liwie jak najwy?szej jako?ci, powinni?my rozwa?y? zakup ekskluzywnego urz?dzenia produkowanego przez firm? Primare. SP32HD w po??czeniu z odpowiednim zestawem kina domowego, zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagaj?cych melomanw i kinomanw.

 

27 września 2011

Gramofon Transrotor Zet 3 to produkt niemieckiej firmy, ktrej w?a?cicielem jest Jochen Rke. Sama nazwa firmy przywo?uje na my?l produkty audio, ktre s? znane na ca?ym ?wiecie.

 

Polcemy naasze us?ugi i napraw? zbitej szybki w telefonie

Serwis i Sklep GSM

Magic Phone Sebastian Sok?

ul. Tu?ycka 2 Warszawa

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com