Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

technologie

03 lutego 2012

Nie bez powodu mawia si?, ?e muzyka ?agodzi obyczaje i ??czy pokolenia. Przy tym wszystkim mo?e towarzyszy? cz?owiekowi w ka?dej chwili w pracy, w domu i nawet w podr?y. ?eby jak najlepiej dogodzi? wszystkim mi?o?nikom muzyki, producenci elektronicznego sprz?tu wypuszczaj? na rynek coraz bardziej wyrafinowane modele sprz?tu graj?cego. Dzi?ki nowoczesnym technologiom d?wi?ki jeszcze nigdy nie by?y tak czyste, pe?ne wyrazu i dynamiki.


Od lat prym w?r骴 producent體 muzycznych sprz?t體 wiod? firmy japo?skie. Z kraju kwitn?cej wi?ni wywodz? si? m.in. Sony, JVC, Panasonic czy Sanyo. Doskona?? propozycj? dla muzycznych pasjonat體 mog? okaza? si? te? produkty japo?skiej firmy Rotel.

Do nowo?ci nale?y np. uniwersalny odtwarzacz CD RCX-1500. Chocia? utar?o si? przekonanie, ?e produkty o wielu zastosowaniach s? gorsze od tych typowo specjalistycznych, to jednak w tym wypadku nabywca sprz?tu marki Rotel b?dzie pozytywnie zaskoczony. Przy tworzeniu CD RCX-1500 zastosowano komponenty najwy?szej jako?ci, kt髍e mo?na znale?? te? w innych modelach tego producenta, np. przetwornik C/A to bardzo wysokiej klasy Wolfson z dekodowaniem 24 bity/192 kHz, wzmacniacz za? wykorzystuje nowoczesny i niezwykle wydajny, emituj?cy mniej ciep?a uk?ad klasy D. RCX-1500 z powodzeniem mo?e wysterowa? g?o?niki o impedancji 4 ohm體, ale pod??czy? do niego mo?na r體nie? dwa du?e g?o?niki. Sam odtwarzacz oparty jest na modelu RCD-1520, dodatkowo wyposa?ony jest w wej?cie USB, dzi?ki czemu do RCX-1500 mo?na pod??czy? iPoda i inne tego typu urz?dzenia. Nie zawiod? si? tak?e mi?o?nicy radia. Nowoczesny tuner odbiera nie tylko popularne stacje radiowe i radio internetowe. Ma r體nie? dost?p do muzycznych serwis體 Pandora oraz Sirrius XM. Programator stacji umo?liwia sta?e zakodowanie 30 ulubionych stacji z oko?o 15 tysi?cy dost?pnych kana?體.

Niezwyk?e, luksusowe CD RCX-1500 mo?na kupi? w dw骳h wersjach kolorystycznych czarnej lub srebrnej za oko?o 6000 z?otych na stronie: http://www.tophifi.pl/towar/id/1563/rcx1500/


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com