Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

us?ugi

Us?ugi Concierge od Noble Concierge

08 sierpnia 2011

Co kryje si? pod tajemniczym has?em concierge (w u?yciu jest te? spolszczona nazwa konsjer?)? Pierwotnie by?o to okre?lenie pracownika hotelu, który zajmuje si? za?atwianiem ró?nych spraw na zlecenie hotelowych go?ci. Obecnie concierge to okre?lenie osoby lub ca?ego zespo?u osób, b?d?cych na us?ugach jednego zleceniodawcy.

 

 

Do Polski ta us?uga przyw?drowa?a stosunkowo niedawno, tote? niewiele Polaków z niej korzysta, jednak na Zachodzie us?ugi concierge s? niezwykle popularne w?ród zamo?nych osób. Konsjer? wykonuje dos?ownie wszystko, czego za?yczy sobie jego szef. Mog? to by? zupe?nie b?ahe, codzienne sprawy, jak te? takie, które wymagaj? sporego zaanga?owania. Konsjer? musi by? przygotowany na wszystko – mo?e dosta? zlecenie, aby za?atwi? bilety lotnicze na jutro lub wst?p na imprez?, na któr? bilety ju? wyprzedano, dlatego jest to niew?tpliwie jeden z najbardziej stresogennych zawodów ?wiata. Mo?na powiedzie?, ?e konsjer? to prywatny „ch?opiec na posy?ki”, tyle ?e bardzo sowicie wynagradzany. W Polsce z takich us?ug mo?na skorzysta? z po?rednictwem firmy Noble Concierge. Dyrektor zarz?dzaj?ca, Edyta Bryka?a, stwierdza, ?e klient mo?e za?yczy? sobie praktycznie wszystkiego - wymienia np. zorganizowanie podró?y dooko?a ?wiata, zakup konia na aukcji, inwestycje w dzie?a sztuki, sprowadzenie luksusowego samochodu czy organizacj? ?lubu i wesela. Co ciekawe, jeden z najdro?szych telefonów na ?wiecie, Nokia Vertu, posiada specjalny przycisk ??cz?cy z us?ug? konsjer?, dost?pn? ca?odobowo przez siedem dni w tygodniu.

 

http://www.nobleconcierge.pl/oferta.html

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com