Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Zdrowie i uroda

07 wrze艣nia 2011

Panuj?cy kult pi?kna wymusza na kobietach, aby o ka?dej porze dnia i nocy prezentowa?y si? perfekcyjnie. Oczywi?cie ka?da perfekcyjna kobieta b?dzie stara?a si? za wszelk? cen? sprosta? tym oczekiwaniom.

Suszenie, prostowanie, kr?cenie, lakierowanie ...W?osy codziennie poddawane s? przer?nym zabiegom upi?kszaj?cym, kt髍e niekiedy ko?cz? si? z r?nym skutkiem. W?osy staj? si? suche, ?amliwe, oklapni?te. ?adna, nawet najbardziej wyszukana fryzura tego nie zakamufluje. Szcz??liwie, na ratunek w?osom, przysz?y z odsiecz? fantastyczne kosmetyki marki John Frieda, dzi?ki kt髍ym ka?da kobieta mo?e profesjonalnie zadba? o to, co ma na g?owie w zaciszu swojego domu. Jak to osi?gn??? Pami?tajmy, ?e je?li co? jest do wszystkiego, to jest do niczego, wi?c przede wszystkim si?gajmy po lini? produkt體 przeznaczonych do naszego rodzaju w?os體. John Frieda oferuje kosmetyki, kt髍e wychodz? naprzeciw potrzebom wszystkim gatunkom w?os體, czyni?c je pi?knymi i zadbanymi.

Na seri? FRIZZ-EASE sk?adaj? si? szampon i od?ywka, kt髍e doskonale nawil?aj? i wzmacniaj? w?osy od nasady a? po ko?c體ki, przez co u?atwiaj? rozczesywanie zar體no niesfornych k?dziork體 i s?abych, cienkich kosmyk體. Efekty stosowania tych specjalistycznych kosmetyk體 b?d? satysfakcjonuj?ce dla w?a?cicielek kr?conych, jak i prostych w?os體.

Lini? preparat體 troszcz?cych si? o blask, barw? i zwi?zane z ni? specyficzne wymagania w?os體, reprezentuj? SHEER BLONDE i BRILLINANT BRUNETTE. Ka?dy z tych produkt體 zawiera sk?adniki i substancje, kt髍e maj? na celu wydobycie i zintensyfikowanie koloru, sprawiaj?c, ?e staje si? on bardziej o?ywiony. COLOUR CARE COLLETION pozwala blondynkom i brunetkom przywr骳i? kondycj? i naturalny wygl?d w?os體.

Piel?gnacja z kosmetykami John Frieda stanowi? ?ywy dow骴 na to, ?e najpi?kniejsz? fryzur? mog? by? po prostu zdrowe i l?ni?ce w?osy.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com