Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Zdrowie i uroda

FOR WOMEN

03 czerwca 2014

Stres, zm?czenie, promienie UV i zanieczyszczenie ?rodowiska niestety nie pozostaj? bez wp?ywu na wygl?d skry. Na szcz??cie przed ich szkodliwym dzia?aniem mo?na si? broni?, a sprzymierze?cem w tej batalii b?dzie na pewno luksusowa linia kosmetykw Prodigy Powercell od Heleny Rubinstein.

...
 
09 kwietnia 2014

Producenci kosmetykw od lat s? sprzymierze?cami kobiet w walce ze zmarszczkami i up?ywem czasu. ?adna z firm nie zrobi?a jednak dla skry tyle co La Prairie. Kosmetyki tej marki obecne s? na rynku ju? od ponad 30 lat, a wprowadzenie wielu z nich okaza?o si? prawdziw? rewolucj? na kosmetycznym rynku. To w?a?nie w produktach La Prairie po raz pierwszy zastosowano kawior oraz z?oto, a ekskluzywne linie kosmetyczne z tymi luksusowymi sk?adnikami po dzi...

 
06 stycznia 2013

Najmocniejsza obecnie marka kosmetyczna w Polsce, dr Irena Eris, obecna jest na rynku od 1983 roku. Niespe?na 30 lat wystarczy?o, ?eby jednoosobowe przedsi?biorstwo oferuj?ce 1 krem przeistoczy?o si? w rozpoznawaln? w wielu krajach ekskluzywn? mark? zatrudniaj?c? 800 pracowni...

 
16 maja 2012

Kosmetyki popularne nie zawsze s? w stanie w pe?ni zadowoli? swoich klientw i zapewni? ich skrze wszystko to, czego potrzebuje. W efekcie pojawiaj? si? z czasem podra?nienia, skra zaczyna sprawia? problemy, przez co drastycznie spada te? samopoczucie. Rwnie? w tym wypadku warto si?gn?...

 
27 września 2011

Kobiety cz?sto odczuwaj? dyskomfort, kiedy maj? pokaza? si? komu? bez makija?u. Niemal?e 25% otwarcie przyznaje, ?e zapominaj? o wieczornym demakija?u, a 33% twierdzi, ?e z ch?ci? skorzysta?yby z takiej linii kosmetykw, ktra umo?liwi?aby wykonanie nie szkodz?cego skrze makija?u na n...

 

Polcemy naasze us?ugi i napraw? zbitej szybki w telefonie

Serwis i Sklep GSM

Magic Phone Sebastian Sok?

ul. Tu?ycka 2 Warszawa

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com