Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Zdrowie i uroda

05 lipca 2013

Chocia? tyle mówi si? o wy?szo?? wn?trza nad wygl?dem, to jednak nie da si? zaprzeczy?, ?e to w?a?nie wygl?d nie tylko decyduje o pierwszym wra?eniu, ale równie? mo?e doda? niebywa?ej pewno?ci siebie.  ?eby si? poczu? dobrze we w?asnej skórze, z pewno?ci? warto odwiedzi? jeden z trzech salonów Jacques Andre, renomowanych zak?adów fryzjersko-kosmetycznych, w których wykorzystywane s? tylko luksusowe kosmetyki i pracuj? wybitni specjali?ci w swoim fachu: fryzjerzy, kosmetyczki, wiza?ystki, masa?ystki.

 

Luksusowe salony tej marki nie bez powodu s? uwielbiane przez celebrytów, polityków, a ?wiadczone w nich us?ugi zawsze s? na najwy?szym poziomie. Salony Jacques Andre posiadaj? presti?owy Certyfikat Salon Expert, bez obaw wi?c mo?na zapisa? si? na wizyt?, wykupi? ca?y pakiet us?ug i zainwestowa? we wspania?? metamorfoz?.

Oferta salonów marki Jacques Andre jest coraz bardziej rozbudowana. Sami fryzjerzy gotowi s? zrobi? na g?owach swoich klientów wszystko, o co tylko zostan? poproszeni: koloryzuj? i dekoloryzuj?, kr?c? i prostuj?, skracaj? i wyd?u?aj?, zapewniaj?c przy tym kompleksow? piel?gnacj?, a zanim przyst?pi? do pracy ustalaj?, w jakim uczesaniu ka?demu z klientów b?dzie najlepiej.

Nie inaczej jest w przypadku innych us?ug. W salonie ?wiadczone s? us?ugi z zakresu laseroterapii, mezoterapii, medycyny estetycznej, a dla relaksu mo?na zaserwowa? sobie wspania?y masa?. Z bogatej oferty zabiegów na twarz, cia?o, profesjonalnej piel?gnacji stóp i d?oni warto zdecydowa? si? na co najmniej kilka zabiegów.

 

 

Szczegó?owe informacje o ofercie, pakietach us?ug, cenniki i dok?adnie adresy gda?skich salonów Jacques Andre mo?na znale?? na stronie internetowej: http://jandre.pl/.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com