Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Zdrowie i uroda

Pierwsze w Polsce spa dla dzieci

20 grudnia 2011

Bogata oferta wypoczynkowa, centrum Spa z 35 pokojami zabiegowymi i kompleksem saun, 4 baseny w tym 1 na dachu tak prezentuje si? powstaj?cy w Sopocie hotel MERA Hotel & Spa. Tym co wyr?nia obiekt na tle konkurencji jest pierwsze w Polsce Spa przeznaczone dla dzieci.

Wyj?tkowo?ci hotelu wida? ju? na pierwszym kroku. Elewacja budynku, wy?o?ona jest specjalnym gatunkiem syberyjskiego drewna. Nie nabiera patyny jak wi?kszo?? desek poddanych dzia?aniom s?o?ca i wiatru, ale odwrotnie: ja?nieje i ujawnia swoj? unikaln? faktur?. Niezwyk?a architektura budynku jest zreszt? przed?u?eniem filozofii, kt髍a przy?wieca strefie spa & wellness Mery. W 35 gabinetach zabiegowych go?cie mog? podda? si? r?nym formom masa?u, zabiegom odchudzaj?cym i oczyszczaj?cym oraz terapii zwi?zanej z zarz?dzeniem stresem i g??bokim relaksem. Wszystko oparte o najwy?szej klasy naturalne kosmetyki.

- W naszym spa na pewno nie b?dzie ?adnych maszyn ani kapsu?, w kt髍ych b?dziemy wi?zi? go?ci w imi? ich urody. Wszystkie zabiegi wykonywane b?d? r?cznie, z u?yciem naturalnych kosmetyk體. Mog? zdradzi? tylko tyle, ?e s? najwy?szej jako?ci i b?d? mia?y zwi?zki z morzem przekonuje Monika Dzi?gielewska, menager Spa

Absolutn? nowo?ci?, jest pierwsze w Polsce spa dla dzieci, ze specjalnym programem zdolnym zadowoli? ka?d? 10-letni? dam?. To fragment oferty hotelu, kt髍y gwarantuje udany wypoczynek rodzinny, troszcz?c si? r體nie? o najm?odszych. Przewidziano dla nich pokoje zabaw, gry komputerowe i opiek? kwalifikowanych animator體 zabawy.

- Rodzice, przyje?d?aj?cy z dzie?mi na wypoczynek, cz?sto maj? problem co zrobi? ze swoimi pociechami w czasie korzystania z zabieg體. Dzi?ki ofercie hotelu MERA Hotel & Spa mamy z c髍kami b?d? mog?y cieszy? si? wsp髄nym masa?em, a ca?e rodziny sp?dz? razem czas w specjalnym basenie dla dzieci dodaje Monika Dzi?gielewska.

Do dyspozycji go?ci s? cztery baseny, w tym jeden - na dachu hotelu, w otoczeniu zieleni trawnik體 i sympatycznego baru. Mimo polskiego klimatu inwestor zdecydowa? si? na to rozwi?zanie, zdaj?c sobie spraw? z sezonowo?ci basenu.

- Nie mogli?my tego nie zrobi?. To b?dzie najpi?kniejszy basen w Polsce. Praktycznie nie ma brzeg體, a woda zdaje si? spada? w d?, gdzie przed oczami go?ci korzystaj?cych z k?pieli rozpo?ciera si? oszo?amiaj?cy widok na Ba?tyk - opowiada Petr Divi, g?體ny menager hotelu.

Ca?y kompleks b?dzie oferowa? go?ciom 145 przestronne i wygodne pokoje go?cinne, o?wietlenie zmieniaj?ce si? w zale?no?ci od nastroju danej pory dnia, widok na morze oraz dwie restauracje, w kt髍ych b?d? czu?y si? dobrze zar體no pary, jak i rodziny z dzie?mi. Wok? jest wiele renomowanych hoteli, ale inwestorzy s? przekonani, ?e filozofia miejsca troskliwego i przyjaznego (r體nie? pod wzgl?dem cen) da efekt. Wielkie otwarcie ju? wiosn? 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy.

kontakt : http://meraspahotel.pl/contact_pl.html


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com